Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία online επιμόρφωση 75 ωρών με θέμα τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία (Unterrichten mit digitalen Medien). Η επιμόρφωση έγινε με υποτροφία (κάλυψη εξόδων συμμετοχής) τού Goethe-Institut σε συνεργασία με την Επιτροπή Ξένων Γλωσσών τού Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Το σεμινάριο διεξήχθη από 14 Νοεμβρίου 2016 μέχρι και 5 Μαρτίου 2017 και περιελάμβανε, εκτός από εμπέδωση ύλης που αφορούσε σε θέματα σύγχρονης διδακτικής των ξένων γλωσσών (πρόγραμμα DLL, CLIL, διαφοροποιημένη μάθηση), συχνή εκπόνηση εργασιών, αξιολογήσεων και διδακτικών σεναρίων.
Οι υπότροφοι που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το σεμινάριο θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την επιμόρφωση άλλων καθηγητών Γερμανικής τής πρωτοβάθμιας και τής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.