Η καθηγήτρια Γερμανικών κ. Αγγέλα Μεταλληνού τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Μεθοδολογία και μικροδιδασκαλία στην εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαρτίου 2017 έως 27 Απριλίου /2017, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών.
Υπεύθυνος διδάσκοντας ήταν ο κ. Ιωάννης Ρες.