Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε, την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, στη συνέχεια τής εκδήλωσης τού Goethe-Institut Athen «GOETHE is GAME_UNCONFERENCE», που ξεκίνησε στην Αθήνα τον Νοέμβριο με ημερίδα αφιέρωμα στον χώρο τού παιχνιδιού στην Ελλάδα.
Δημιουργοί και σχεδιαστές παιχνιδιών, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, αφηγητές και τεχνολόγοι, ο καθένας –ανεξαρτήτως εμπειρίας ή γνώσης– οργάνωσαν ένα δικό τους session, μοιράστηκαν και συζήτησαν τις ιδέα τού δικού τους παιχνιδιού, ενώ αξιοποίησαν τη γνώση και των υπόλοιπων συμμετεχόντων για να προχωρήσουν την προσωπική τους παιγνιώδη ιδέα.
Η κ. Μεταλληνού συμμετείχε εκ νέου με το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Mensch ärgere dich nicht!», παραλλαγή τού κλασικού γερμανικού επιτραπέζιου παιχνιδιού «Γκρινιάρης», το οποίο χρησιμοποιεί στις τάξεις που διδάσκει ως εφαλτήριο εμπέδωσης γνώσεων και αφομοίωσης τής διδακτέας ύλης, κυρίως όμως εξάσκησης σε προφορικές δομές τής γερμανικής γλώσσας, που εμφανίζονται στις προφορικές εξετάσεις των πτυχίων Α1 και Α2 των Γερμανικών. Ο Thorsten Wiedemann, καλλιτεχνικός διευθυντής του A MAZE Fest τού Βερολίνου παρακολούθησε με ενδιαφέρον την παρουσίαση τού παιχνιδιού από την καθηγήτρια και από τη συνεργάτιδα της κ. Βασιλική Σασλίδη, μεταπτυχιούχο Πληροφορικής.
Η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι πρωτοβουλία τού Goethe-Institut με την υποστήριξη τού Α ΜΑΖΕ Festival, τού Global Game Jam (Athens), τού Stone Soup, τής Σχολής Βακαλό Art & Design, τού προγράμματος Αστικής Ανθεκτικότητας τού δήμου Αθηναίων (Resilient Athens) και τού εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.