Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας eTwinning “Let’s flip the classroom”, που διοργάνωσε η Arjana Blazic από τις 4 μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου 2016.
Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία τού παιδαγωγικού μοντέλου Flipped Classroom (αντεστραμμένη τάξη), όπου ανατρέπεται η συνηθισμένη σειρά με την οποία ανακτάται η γνώση στα σχολικά ιδρύματα. Αντί να πραγματοποιείται η εκμάθηση τής διδακτέας ύλης εντός της τάξης, οι μαθητές μελετούν πρωτίστως στο σπίτι τους ή στο οικείο περιβάλλον τους με εκπαιδευτικά βίντεο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι διδάσκοντές τους. Ο χρόνος εντός τάξης αφιερώνεται σε εποικοδομητική συζήτηση και επίλυση προβληματισμών και ερωτήσεων, τη δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων και εργασιών. Οι μαθητές αποκτούν έτσι περισσότερο χρόνο για έρευνα, για τη διεύρυνση των γνώσεών τους και τη διάδραση με τους συμμαθητές και τον καθηγητή τους.