Οι καθηγήτριες Γερμανικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ.Τσίρου και Αρταβάνη παρακολούθησαν, στις 15 Οκτωβρίου 2016, επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Goethe, στην Εράσμειο Σχολή, με θέμα τις προφορικές εξετάσεις τού καινούργιου διπλώματος Fit in Α2.