Η καθηγήτρια Γερμανικών του Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγ. Μεταλληνού πραγματοποίησε εργαστηριακή παρουσίαση με τίτλο: «Ενταξη ψηφιακών εφαρμογών παιγνιώδους μάθησης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση», σε συνεργασία με την καθηγήτρια Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ζ. Τόλη, στο 2ο Πανελλήνιο συνέδριο – με διεθνή συμμετοχή – για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ).
Το συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή τής ΕΕΠΕΚ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και διεξήχθη στη Λάρισα, από 21 έως 23 Οκτωβρίου 2016,