Οι καθηγήτριες Γερμανικών (ΠΕ07) κ. Μαρία Μπούσκου και Κυριακή Σαρλή παρακολούθησαν επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 15 Οκτωβρίου 2016, στις εγκαταστάσεις τής Ερασμείου Σχολής, με θέμα τις προφορικές εξετάσεις τού καινούργιου διπλώματος Fit in Α2.
Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Goethe, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι καθηγήτριες- εξετάστριες τού ινστιτούτου για τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης των υποψηφίων μαθητών.
Υπό την καθοδήγηση τής κ. Lücke βαθμολόγησαν μέσω βίντεο μαθητές στο προφορικό κομμάτι τής εξέτασης.