Με αφορμή το Εργαστήριο Δεξιοτήτων με θέμα "Ψυχική και συναισθηματική υγεία“, οι μαθητές τού Ε΄1 και Ε΄2 τμήματος τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης παρακολούθησαν στο μάθημα των Γερμανικών ένα γερμανικό βίντεο για τη σχολική βία και την αντιμετώπισή της.

Οι μαθητές, μαζί με την καθηγήτριά τους κ. Αλεξάνδρα Ναξάκη, συζήτησαν για τη σχολική βία, ένα παγκόσμιο φαινόμενο, και κατέληξαν ότι είναι  σημαντικό να τονίζουμε σε καθημερινή βάση τα προτερήματα των φίλων μας .

Έτσι, έφταξαν, με τη βοήθεια τής καθηγήτριας τους, μικρές προτάσεις-φιλοφρονήσεις (Du bist einzigartig! Du bist so kreativ! Du bist so nett!) και τα μοίρασαν στους συμμαθητές τους.