Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα, την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 24 Απριλίου 2021, φωτογράφισαν τα αγαπημένα τους ρούχα και στη συνέχεια ανέβασαν τις φωτογραφίες σε ένα κοινό padlet με τους συμμαθητές τους, συνοδεύοντας την εικόνα με σύντομη περιγραφή.

Ήταν μια διασκεδαστική και παράλληλα δημιουργική ψηφιακή δραστηριότητα στα Γερμανικά.