Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Γερμανικού Τμήματος τού Α΄ Αρσάκειου Γυμνασίου Ψυχικού, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Α. Κεφαλά, ασχολήθηκαν αναλυτικά με το παραμύθι των αδελφών Grimm «Die Bremer Stadtmusikanten» (Οι μουσικοί της Βρέμης), που εμπεριέχεται στο διδακτικό τους βιβλίο Deutsch- ein Hit2 και το χρησιμοποίησαν ως έναυσμα για την εξάσκηση τού γραπτού και προφορικού λόγου με ευχάριστο τρόπο.


Αφού επεξεργάστηκαν το κείμενο και διδάχθηκαν τους παρελθοντικούς χρόνους, απέδωσαν γραπτά και αφηγήθηκαν προφορικά το παραμύθι.
Τέλος, εκπόνησαν εργασίες εμπνευσμένες από στοιχεία τού παραμυθιού που τους έκαναν εντύπωση, τις οποίες και παρουσίασαν σε ταμπλό μεταφέροντάς μας λίγη από τη μαγεία των παραμυθιών των αδελφών Grimm.