Η Συντονίστρια Γαλλικών κ. Β. Κοντού και οι καθηγήτριες Γαλλικών τού Β΄Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Ε. Λιάκου και τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Α. Γεωργακοπούλου παρακολούθησαν τρίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Utiliser les outils numériques dans l'enseignement du français langue étrangère» (Χρήση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας), που πραγματοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2022 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Την επιμόρφωση έκανε ο Julien Fumey, επιμορφωτής καθηγητών και συντονιστής εκπαιδευτικού έργου στη διδασκαλία τής Γαλλικής σε μη γαλλόφωνους μαθητές.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο τού προγράμματος Erasmus+ CONNECT από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου Γαλλικής κ. Σ. Μαρκαντωνάκη και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.