Η καθηγήτρια Γαλλικών στo Αρσάκειo Δημοτικό Ιωαννίνων κ. Όλγα Ρίζου παρακολούθησε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 15-16 Οκτωβρίου, 35 ωρών, το οποίο ολοκληρώθηκε σε 17 ώρες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (πατήστε εδώ), από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 4 Δεκαμβρίου 2019, και 5 ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης, στις 5 Δεκεμβρίου 2019.

Το εν λόγω σεμινάριο διοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Την πρώτη ημέρα το σεμινάριο περιελάμβανε αρχικά εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και δράσεις που αφορούν σε παιδιά-πρόσφυγες και μετανάστες, και στη συνέχεια εκτενή ανάλυση τού τρόπου με τον οποίο η ελληνική γλώσσα διδάσκεται ως δεύτερη γλώσσα σε πολύγλωσσα/πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.

Τη δεύτερη ημέρα το σεμινάριο είχε βιωματικό χαρακτήρα και περιελάμβανε δραστηριότητες κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης με έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία.