Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε σε πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ενδυνάμωσης τής Ακαδημίας Ψυχολογίας τού Πανεπιστημίου τού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα διήρκεσε έξι 6 μήνες (300 ώρες), με 15 ecvet (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης), περιελάμβανε ποικίλο ψηφιακό υλικό, επιστημονικά κείμενα μελέτης και άρθρα στα Ελληνικά και Αγγλικά από πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων, ασκήσεις, ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης και θέματα κριτικής ανάλυσης.

Το πρόγραμμα κατανεμήθηκε στις ακόλουθες μηνιαίες θεματικές ενότητες:
• Εξελικτική Ψυχολογία: Γνωστική και Συναισθηματική ανάπτυξη κατά την εμβρυϊκή, βρεφική, παιδική και
   εφηβική  ηλικία
• Εξελικτική Ψυχοπαθολογία για παιδιά και εφήβους. Ψυχομετρικά τεστ, παιδικό ιχνογράφημα.
• Η αυτοεκτίμηση και η μέτρησή της
• Εισαγωγή στην Προπονητική Ζωή - Θετική Ψυχολογία - Θεωρητικό πλαίσιο τού Coaching.
• Εισαγωγή στον Νευρογλωσσικό Προγραμματισμό
• Η ψυχολογία τού Διαδικτύου. Ψηφιακές προσωπικότητες. Facebook και Νεύρωση