Η καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Έρη Λιάκου συμμετείχε ως εισηγήτρια στις εργασίες τού 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας με θέμα «Athènes 2019 français, passion pour demain !» («Αθήνα 2019, Γαλλικά, πάθος για το αύριο!»). Το Συνέδρο οργανώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καθηγητών Γαλλικής (FIPF) και διεξήχθη στην Αθήνα από τις 4 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Η καθηγήτρια παρουσίασε εργαστήριο με τίτλο «Le pouvoir émotionnel de l’art: une dimension réaliste dans la classe de fle» («Η συγκινησιακή δύναμη τής τέχνης: μια ρεαλιστική διάσταση τής τάξης των Γαλλικών»).

Πρόκειται για σχέδιο μαθήματος για μαθητές γυμνασίου επιπέδου Α2, με στόχο την ευαισθητοποίησή τους σε διάφορες εκφάνσεις τής τέχνης και την επαφή τους με τον γαλλικό πολιτισμό. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες (γλωσσικές, επικοινωνιακές και διαθεματικές) δείχνουν πώς μπορεί να μελετηθούν κατά τη διάρκεια ενός διδακτικού έτους και με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων τέσσερα διαφορετικά έργα τέχνης.

Παράλληλα, το σύνολο των εργασιών ενθαρρύνουν και παρακινούν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά, να ανακαλύπτουν, να συνεργάζονται, να εκφράζονται και να δημιουργούν.

Το εργαστήριο παρουσιάστηκε από τις καθηγήτριες Γαλλικών κ. Αγγελική ΓεωργακοπούλουΌλγα Δασκαλοπούλου και Έρη Λιάκου και βασίστηκε στον άξονα τού Συνεδρίου « Diversité culturelle et diversité linguistique -La promotion de la diversité culturelle et linguistique au sein de la francophonie » («Η προώθηση τής πολιτιστικής και τής γλωσσολογικής διαφορετικότητας στο πλαίσιο τής Γαλλοφωνίας»).