Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Α΄Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ι.Α.Κ.Ε (Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών), που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, από 5 έως 7 Απριλίου 2019, με θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση». Την εισήγησή της με τίτλο «Διδακτική πρόταση διαπολιτισμικού χαρακτήρα στο μάθημα των Γαλλικών» με άξονα τη διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις και σενάρια διδασκαλίας παρακολούθησαν καθηγητές και συντονιστές εκπαιδευτικού έργου.
Στο συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις καθηγητές Πανεπιστημίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, καθώς και ερευνητές τού Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η εισήγηση διακρίθηκε για την πρωτοτυπία, τη μέθοδο και το περιεχόμενό της.
Η καθηγήτρια βασιζόμενη στα χαρακτηριστικά τού ανοικτού σχολείου, που είναι οι σύγχρονες μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις αλλά και τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και την αξιοποίηση τού πολιτισμικού κεφαλαίου, πρότεινε μια διδακτική προσέγγιση διαπολιτισμικού χαρακτήρα στο μάθημα τής Γαλλικής Γλώσσας,αναλύοντας το πλάνο διδασκαλίας, την εξέλιξη και το αποτέλεσμα, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο πολιτισμός μιας χώρας, η ιστορία και τα ήθη και τα έθιμα μπορούν να ενταχθούν στο μάθημα των Γαλλικών.