Η κ. Γεώργα Ευφροσύνη, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Εκάλης, συμμετείχε σε σεμινάριο έξι ωρών με τίτλο “Διαφορετικότητα και διαφοροποίηση στο σχολικό περιβάλλον: Προκλήσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης συμπεριφοράς”, το οποίο διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου 2019.

Κεντρική ιδέα τού σεμιναρίου ήταν η άποψη ότι το σχολείο μπορεί να συμπεριλάβει όλους τους μαθητές, γεγονός που συνδέεται με τα θεμελιακά ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας αποδοχής και σεβασμού μέσα στη σχολική κοινότητα.

Οι επιμορφωτές ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο η διαφοροποιημένη διδασκαλία επιχειρεί να καλλιεργήσει αξίες και να διαμορφώσει μεθοδολογίες ώστε να ενισχύσει το πνεύμα τής μάθησης σε όλους τους μαθητές και να προσαρμόσει την παιδαγωγική πράξη στις ανάγκες και στις ικανότητες όλων των μελών μιας σχολικής κοινότητας.,
Η διαφοροποιημένη διδασκαλία στηρίζεται στην «υπόσχεση για επιτυχία» κάθε παιδιού και όχι στον κίνδυνο τής αποτυχίας του, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολικό περιβάλλον.

Στόχος τού σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει πώς μπορεί να διεκπεραιωθεί πρακτικά, με καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης και διαχείρισης τής συμπεριφοράς, η σύνδεση τής διαφορετικότητας με τη διαφοροποίηση τής διδασκαλίας σε διαφορετικές βαθμίδες τής εκπαίδευσης.

Ακολουθούν τα ονόματα των επιμορφωτών καθώς και τα θέματα που ανέλυσαν: 

Ηλίας Ανδρόγιαννης, δρ Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών: «Η τεχνολογία ως εργαλείο διαφοροποίησης τής διδασκαλίας σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα μάθησης».

Αναστάσιος Ασβεστάς, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου: «Διαφορετικότητα και σχολικός εκφοβισμός: Ο ρόλος τού εκπαιδευτικού σε ένα σχολείο για όλους».

Αγνή Στυλιανού, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: «Εκπαιδεύοντας τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς με βάση τις δεξιότητες τού 21ου αιώνα».

Πέτρος Ορφανός, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου: «Ο ρόλος τής συνέργειας των εκπαιδευτικών στην επίλυση παραβατικών συμπεριφορών σε σχολικά περιβάλλοντα».

Βασίλειος Κατσιμάρδος, συντονιστής εκπαιδευτικού έργου: «Μετασχηματίζοντας το σχολικό κλίμα: Οικοδομώντας σχέσεις συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο».

Παναγιώτης Αγγελίδης, κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Αγωγής τού Πανεπιστημίου Λευκωσίας: «Διαφοροποίηση τής διδασκαλίας, Ηγεσία και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση».