Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας κ. Βιολάρη Ελένη ολοκλήρωσε με επιτυχία το σεμινάριο: «Πλατφόρμα Moodle: «Διδάσκω στη Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη», διάρκειας 15 εβδομάδων, με τρεις δια ζώσης συναντήσεις, ηλεκτρονική κατάθεση 35 εργασιών, καθώς και ενός διδακτικού σεναρίου που να καλύπτει δύο διδακτικές ώρες.
Οι συναντήσεις πραγματοποίηθηκαν στο 6ο Γυμνάσιο Καλλιθέας με την παρουσία τής επιμορφώτριας κ. Παρασκευή Γκουβά, εκπαιδευτικό ΠΕ07 Προτύπου Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, καθώς και των συμβούλων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας κ. Ευανθίας Μίχου (ΠΕ05) και Αντιγόνης-Μέλισσας- Ίριδας Χατζηϊωάννου (ΠΕ07)
Το πρόγραμμα «Διδάσκω στη Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη» είναι η συνέχεια του προηγούμενου επιμορφωτικού προγράμματος μικτής μάθησης με τίτλο "Η Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη", που υλοποιήθηκε για 3 χρόνια σε πανελλαδική εμβέλεια, και σχεδιάστηκε για να προσφέρει:
• βασική θεωρητική κατάρτιση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία τής ξένης γλώσσας
• διευρυμένο ψηφιακό γραμματισμό
• δεξιότητες εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών
• δεξιότητες δημιουργικής παιδαγωγικής ανάπτυξης
• δεξιότητες αναστοχαστικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης μεθοδολογικής πρακτικής 
• δυνατότητες αυτοαξιολόγησης τής παιδαγωγικής και τής ψηφιακής προόδου των συμμετεχόντων   εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών.