Οι καθηγήτριες Γαλλικών κ.’Ολγα Δασκαλοπούλου και Φλωρεντία Μουζουράκη συμμετείχαν στην επιμορφωτική εσπερίδα τεσσάρων ωρών, στο πλαίσιο σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας τής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας, με θέμα «Καινοτόμες δραστηριότητες στο μάθημα τής γαλλικής γλώσσας», η οποία πραγματοπποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2016, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο Ψυχικού.
Οι καθηγήτριες παρακολούθησαν εισηγήσεις με τα εξής θέματα:
1) Σχολεία ενωμένα κατά τού ρατσισμού – Διασχολική συνεργασία στο μάθημα τής γαλλικής γλώσσας.
2) Η ιστορία ενός πίνακα ζωγραφικής – Διασχολική συνεργασία δημιουργικής γραφής στο μάθημα τής γαλλικής
    γλώσσας.
3) Διδάσκω τα Γαλλικά αξιοποιώντας τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης.
4) Σχεδιασμός μαθήματος για τη διδασκαλία συγκεκριμένης γλωσσικής πράξης.
5) Μιλάμε Γαλλικά μέσα από το ραδιόφωνο.
6) Η δράση e-Twining στην πράξη.