Η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στο επιμορφωτικό σεμινάριο καθηγητών Γαλλικής, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF) και η Πρεσβεία τής Γαλλίας στην Ελλάδα-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο “L’école de demain” (“Το Σχολείο του αύριο”).
Η κ.Όλγα Δασκαλοπούλου πραγματοποίησε επιμορφωτικό εργαστήριο στις 6 Φεβρουαρίου 2016 στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο), με τον τίτλο: «Boîte à outils 2: Simulation d’activités en action» («Παιδαγωγική Εργαλειοθήκη 2: προσομοίωση δραστηριοτήτων δράσης»).
Η καθηγήτρια ανήκει στην ομάδα επιστημονικών συνεργατών, η οποία ανέλαβε, από τον Απρίλιο ώς τον Ιούνιο τού 2015, την αναθεώρηση τής κάθε καρτέλας ξεχωριστά τού παιδαγωγικού υλικού (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) τής πλατφόρμας τού Υπουργείου Παιδείας και τού Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας.
Το υλικό αυτό έχει εγκριθεί από τους παιδαγωγικούς συμβούλους τού ΥΠΑΙΘ και βρίσκεται μέχρι σήμερα στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών γαλλικής γλώσσας.