Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στο 12ο Ετήσιο Επιμορφωτικό Σεμινάριο (12e Grand Séminaire Annuel de Rentrée 2015) που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. (APF) και η Πρεσβεία τής Γαλλίας στην Ελλάδα-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Se renouveler pour continuer» («Ανανεωνόμαστε για να συνεχίσουμε»).
Η κ. Δασκαλοπούλου πραγματοποίησε επιμορφωτικά εργαστήρια διάρκειας 3 ωρών, μαζί με την καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας κ. Κυριακή Λέκκα, στις 2 και 4 Σεπτεμβρίου 2015, με τον τίτλο «Boîte à outils 2: Simulation d’activités en action» («Παιδαγωγική Εργαλειοθήκη 2: προσομοίωση δραστηριοτήτων δράσης»). Οι δύο καθηγήτριες ανήκουν στην ομάδα επιστημονικών συνεργατών η οποία ανέλαβε, από τον Απρίλιο ώς τον Ιούνιο τού 2015, την αναθεώρηση κάθε καρτέλας ξεχωριστά τού παιδαγωγικού υλικού (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) τής πλατφόρμας τού Υπουργείου Παιδείας και τού Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας. Το υλικό αυτό έχει εγκριθεί από τους παιδαγωγικούς συμβούλους τού Υπουργείου Παιδείας και βρίσκεται μέχρι σήμερα στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας.