Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τής Φ.Ε. κ. Ζιαμπίρη Θεοδώρα επιμορφώθηκε στη χρήση νέων τεχνολογιών στο μάθημα των Γαλλικών.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε, στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, από την κ. Annick Hatterer, εκπρόσωπο των εκδόσεων CLE INTERNATIONAL, σε συνεργασία με το ΓΙΕ, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες(διαδραστικούς πίνακες, χρήση διαδικτύου κ.λπ.) και τα οφέλη που έχουν οι μαθητές από τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων.