Οι καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ε. Βιολάρη και η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Φ. Μουζουράκη επιμορφώθηκαν στη χρήση νέων τεχνολογιών στο μάθημα των Γαλλικών στο Δημοτικό Σχολείο.
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε, στις 17 Σεπτεμβρίου 2015, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος από την κ. Annick Hatterer, εκπρόσωπο των εκδόσεων CLE INTERNATIONAL, σε συνεργασία με το ΓΙΕ, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες(διαδραστικούς πίνακες, χρήση διαδικτύου κ.λπ.) και τα οφέλη που έχουν οι μαθητές από τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων.