Οι καθηγήτριες Γαλλικών τού Α΄ και τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Σερβετά και Βασιλική Κοντού παρακολούθησαν τις εργασίες τού 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με τίτλο «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών τής Πληροφορικής και τής Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη». Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε από 26 έως 28 Ιουνίου 2015 στην Ερμούπολη τής Σύρου και τελούσε υπό την αιγίδα τού ΥΠΠΘ.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι κ. Σερβετά και Κοντού παρουσίασαν σε εργαστήριο το διδακτικό σενάριο των εκπαιδευτικών των Αρσακείων B. Κοντού, M. Λαγουρού και M. Σερβετά «Μια εικονική επίσκεψη στο Λούβρο» που βρίσκεται αναρτημένο στην πλατφόρμα e-arsakeio, εστιάζοντας στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλες τις φάσεις υλοποίησης τού συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου.