Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Σχολείων κ. Αγγελική Γεωργακοπούλου, Όλγα Δασκαλοπούλου, Εβίτα Δούβλου, Βασιλική Κοντού και Μαρία Σερβετά παρακολούθησαν, στις 18 και 19 Ιουνίου 2015, τις εργασίες σεμιναρίου με τίτλο «Prenons un bain pédagogique» («Ας κάνουμε ένα παιδαγωγικό μπάνιο»), διάρκειας 7,5 ωρών. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας με την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας.