Στο πλαίσιο υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο οργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας, υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, στις 18 και 19 Ιουνίου 2015, με τίτλο «Prenons un bain pédagogique” (“Ας κάνουμε ένα παιδαγωγικό μπάνιο"), η καθηγήτρια γαλλικής γλώσσας κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε με εισήγησή της με τίτλο: «Activités en action, pour enseigner le français au primaire» («Διαδραστικές δραστηριότητες, για να διδάξουμε τα Γαλλικά στο δημοτικό»).
Συγκεκριμένα η καθηγήτρια Γαλλικών, έχοντας συγγράψει ένα μέρος τής «Παιδαγωγικής Εργαλειοθήκης», που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα τού Υπουργείου Παιδείας και τού Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας, συμμετείχε στο σεμινάριο ως επιμορφώτρια.
Στο πρώτο μέρος η καθηγήτρια αναφέρθηκε στην οργάνωση τού μαθήματος «Comment organiser son enseignement pour une pédagogie de l’action et de la réussite en classe de FLE pour jeunes publics à l’aide de la Boîte à outils».
Στο δεύτερο μέρος έγινε ξενάγηση των καθηγητών στον ιστότοπο «Le français en ligne: Boîte à outils».
Τέλος, η εισήγηση έκλεισε με τη διδασκαλία στους καθηγητές μιας βιωματικής δράσης (activité en action) τής «γλωσσικής πράξης: χαιρετώ, καλημερίζω» (acte de parole: saluer, dire bonjour) που κινητοποιεί όλες τις αισθήσεις των μαθητών, με στόχο την κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου.