Η κ. Ευφροσύνη Γεώργα, καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης, συμμετείχε ως επιμορφώτρια με την εισήγηση «Οι καλές πρακτικές στο επίκεντρο τής διδασκαλίας και τής εκμάθησης τής γαλλικής γλώσσας» στην Α΄ ενότητα σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με συντονίστρια την καθηγήτρια τού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αργυρώ Πρόσκολλη.
Η επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «PROJETS COLLECTIFS EN CLASSE DU FLE: un univers social à explorer à l' école primaire pour mieux vivre ensemble! - Action - Interaction - Interculturalité - Apprentissage par le vécu et par l’expérience» «ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: η τάξη στο δημοτικό σχολείο, ένα κοινωνικό σύμπαν προς εξερεύνηση για να ζούμε όλοι ως σύνολο καλύτερα μέσα σε αυτήν! - Δράση - Διάδραση - Διαπολιτισμικότητα - Βιωματική εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας», πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο 2ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών. Την ευθύνη τής υλοποίησής της είχε o Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ05 Ανατολικής Αττικής κ. Στέλιος Μαρκαντωνάκης.
Η εισήγηση τής κ. Γεώργα περιελάμβανε την ανάλυση και τον τρόπο πραγματοποίησης βιωματικών, διαπολιτισμικών, διαδραστικών και διαθεματικών σχεδίων εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τής περυσινής σχολικής χρονιάς από την καθηγήτρια και τους μαθητές της. Αναλύθηκαν τεχνικές και τρόποι παιδαγωγικής-διδακτικής προσέγγισης καθώς και παράλληλες προς το μάθημα δραστηριότητες, που προβάλλουν και προωθούν ένα δίκτυο επικοινωνίας, με στόχο την εκμάθηση τής γαλλικής γλώσσας και τού γαλλικού πολιτισμού, μέσα από την ομαδική εργασία και γύρω από θεματικά πεδία που έχουν σχέση με την καθημερινότητα των μαθητών.
Κύριος στόχος αυτής τής διδακτικής πρακτικής ήταν να αναδειχθεί ως ψυχοκινητικός μοχλός η αγάπη για τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα, που συμβάλλει στην υλοποίηση και στην πραγματοποίηση των ομαδικών σχεδίων εργασίας ως τρόπου επικοινωνίας, δράσης και διάδρασης και ως φορέα διαπολιτισμικότητας, προωθώντας την ανταλλαγή μεταξύ των δύο πολιτισμών, τού ελληνικού και τού γαλλικού, που αποτελεί το κίνητρο για τη δημιουργία αυτόνομων, καινοτόμων, υπεύθυνων και αλληλέγγυων ανθρώπων και πολιτών.