Στο πλαίσιο τού Προγράμματος Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας Μεταπτυχιακών φοιτητών μεταξύ τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πανεπιστημίων τής Γαλλίας, τα Αρσάκεια Σχολεία, με την ευθύνη τής Συντονίστριας Γαλλικών τής Φ.Ε. κ. Χρύσας Παπουτσάκη, και σε συνεργασία με το τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου, καθώς και την Υπεύθυνη υλοποίησης τού προγράμματος,ομότιμη Καθηγήτρια κ. Π. Καλλιαμπέτσου, είχαν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν επτά μεταπτυχιακούς φοιτητές, master Fle (διδασκαλία τής γαλλικής ως ξένης γλώσσας). Οι συγκεκριμένοι φοτητές, που κάνουν την πρακτική τους εξάσκηση, παρακολούθησαν τα μαθήματα όλων των τάξεων τής πρωτοβάθμιας και των επιπέδων γαλλικής γλώσσας τής δευτεροβάθμιας.