Οι καθηγήτριες Γαλλικών τού Α΄ και τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Βασιλική Κοντού, Μαρία Λαγουρού και Μαίρη Σερβετά συμμετείχαν με την εισήγηση "Μια εικονική επίσκεψη στο Λούβρο" στην επιμορφωτική διημερίδα «Το σύγχρονο σχολείο: Ανάγκες και προοπτικές». Η διημερίδα, που διοργάνωσαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, πραγματοποιήθηκε στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών στις 24 και 25 Απριλίου 2015.
Το παιδαγωγικό σενάριο "Μια εικονική επίσκεψη στο Λούβρο" έχει βασικό στόχο να περιηγηθούν οι μαθητές στο Μουσείο τού Λούβρου, να δουν τα αγάλματα τής Αφροδίτης τής Μήλου και τής Νίκης τής Σαμοθράκης και να εξασκηθούν στις 4 γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου). Το σενάριο αξιοποιεί τις ΤΠΕ σε όλες του τις φάσεις (παρουσίαση των νέων πληροφοριών, εμπέδωση παλαιότερων γνώσεων, αναζήτηση νέων στοιχείων, παρουσίαση εργασιών, αξιολόγηση). Λόγω τής διαβάθμισης των ασκήσεων ευνοεί την διαφοροποιημένη διδασκαλία και μπορεί να απευθυνθεί σε επίπεδα Α1 έως Β1 με επιλογή δραστηριοτήτων.