Οι καθηγήτριες Γαλλικής γλώσσας κ. Όλγα Δασκαλοπούλου και Μαίρη Σερβετά παρακολούθησαν τη συνάντηση «Gérer les Différences à l’école – Le droit à la parole» («Διαχείριση τής διαφορετικότητας στο σχολείο - Δικαίωμα στον λόγο») με τον Γιώργο Μόχο, βοηθό Συνήγορο τού Πολίτη για τα Δικαιώματα τού Παιδιού, που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2014 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων τού Παιδιού στο πλαίσιο ενός κύκλου στρογγυλών τραπεζών και εκπαιδευτικών εργαστηρίων (2014-2015) με θέμα:
«Δικαίωμα στην έκφραση και στον λόγο: η δύναμη των λέξεων στο σχολείο, στο σπίτι, στον δρόμο». Έχω το δικαίωμα να τα λέω όλα, να αντιλέγω συστηματικά; Πρέπει να ακούω τα πάντα; Έχω το δικαίωμα να απαιτήσω τη σιωπή;
Επίσης, καθηγήτριες Γαλλικής γλώσσας κ .Όλγα Δασκαλοπούλου και Αγγελική Γεωργακοπούλου παρακολούθησαν το εργαστήριο με τίτλο «L’exploitation des outils de sensibilisation aux droits de l’enfant en classe de fle à lécole primaire» («Αξιοποίηση των εργαλείων ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα τού παιδιού στο μάθημα των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας στο δημοτικό»), υπό τη διεύθυνση τής κ. Florence Bessiere που πραγματοποιήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 2014 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
Γενικός στόχος τού εργαστηρίου είναι η ικανότητα αξιοποίησης τού υλικού ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα τού παιδιού στο μάθημα των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας, όπως επίσης και η παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων και των παιχνιδιών (καταγραφή και προτάσεις αξιοποίησης, δραστηριότητες στην τάξη).
Οι συναντήσεις αυτές (στρογγυλές τράπεζες και εκπαιδευτικά εργαστήρια) φέρνουν κοντά Έλληνες και Γάλλους εκπαιδευτικούς και αποτελούν το εκπαιδευτικό ραντεβού που προτείνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος στο σύνολο των συνεργατών του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι καθηγητές ξένων γλωσσών και οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί. Διοργανώνονται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων και τελούν υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.