Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μαίρη Σερβετά παρακολούθησε σεμινάριο διδακτικής των Γαλλικών διάρκειας 50 ωρών, που διοργάνωσε το Κέντρο Επιμόρφωσης Azurlingua, στη Νίκαια τής Γαλλίας, από τις 12 έως τις 27 Ιουλίου 2014, με επιστημονική υπεύθυνη την κ. Madeleine Rolle-Boumlic.

Η κ. Σερβετά παρακολούθησε τα εργαστήρια με θέμα:
• Χρήση εργαλείων WEB 2.0 στην ανάπτυξη παιδαγωγικών σεναρίων
• Αξιοποίηση τού γαλλικού κινηματογράφου στη σχολική τάξη