Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Αρσακείου Γυμνασίου Πατρών κ. Ελένη Χαραλαμποπούλου παρακολούθησε σεμινάριο διάρκειας 6 ωρών με τίτλο “L’ exploitation de la literature dans le secondaire”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Πατρών σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (APF) και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Μαΐου 2014.
Κύρια ομηλήτρια ήταν η κ. Κυριακή Διάμεση. Η κ. Διάμεση χώρισε τους συμμετέχοντες σε ομάδες. Κάθε ομάδα επεξεργάστηκε από ένα λογοτεχνικό κείμενο, ποίημα ή πεζό. Θέμα τού σεμιναρίου ήταν πώς μπορούμε να διδάξουμε, μέσω ενός λογοτεχνικού κειμένου, πολιτισμό, βιογραφίες συγγραφέων, γραμματικά φαινόμενα και ιστορία.