Την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014 και ώρα 12.00 έως 14.00 στο Αμφιθέατρο Μουσικής των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης πραγματοποιήθηκε Δειγματική Διδασκαλία με θέμα «pratiques  théâtrales  en  classe  du  français»  («θεατρικές πρακτικές στο μάθημα των Γαλλικών»).
Τη Δειγματική Διδασκαλία διοργάνωσε για τους Καθηγητές Γαλλικών των Σχολείων της Αν. Αττικής  η Σχολική Σύμβουλος της Γαλλικής Γλώσσας της Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής κ. Αννα Τριανταφύλλου και  την παρουσίασε η Καθηγήτρια Γαλλικών του Α΄ Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης κ. Βαλεντίνη Γούναρη με τους μαθητές του Γαλλικού τμήματος (επίπεδο αρχαρίων) της Α΄ τάξης.
Η Δειγματική Διδασκαλία αποσκοπεί στο να καταδείξει τα οφέλη της μάθησης μέσω θεατρικών πρακτικών με διαδραστικό και βιωματικό τρόπο.
Απώτερος στόχος της Δειγματικής είναι το να γίνει η εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο ενδιαφέρουσα για τον μαθητή με το συνδυασμό  θεατρικού παιχνιδιού και γνωστικών αντικειμένων.