Με αφορμή τον εορτασμό τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών οι μαθητές Γαλλικών των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού ενημερώθηκαν για την αναγκαιότητα τής εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Αξιοποιώντας το υλικό τής ιστοσελίδας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν προτεινόμενες δράσεις με την καθοδήγηση των καθηγητριών τους.

Στις Γ΄και Δ΄τάξεις έπαιξαν γλωσσικά παιχνίδια και απάντησαν σε λεξιλογικά κουίζ.

Στις Ε΄ και Στ΄ τάξεις κατέγραψαν θεματικό λεξιλόγιο και τραγούδησαν το τραγούδι «Une langue arc-en-ciel»( «Μία γλώσσα ουράνιο τόξο»), προσεγγίζοντας με παιγνιώδη τρόπο την αξία τής πολυγλωσσίας και τής πολυπολιτισμικότητας.