Με αφορμή τον εορτασμό τής Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου 2017,οι μαθητές τής Δ΄ τάξης των Α΄ και Γ΄ Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Έφης Γεώργα, μέσα σε δύο διδακτικές ώρες συνολικά και παράλληλα προς προβλεπόμενο μάθημα (επανάληψη στις ενότητες 2 και 3 της μεθόδου “Zig Zag 1” που διδάσκονται), παρακολούθηκαν μια μικρή ταινιούλα με διάφορα άγρια ζώα και καρτέλες με πληροφορίες γι' αυτά.
Στη συνέχεια, η καθηγήτρια και τα παιδιά κουβέντιασαν για τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, για το ποια είναι, πού ζουν καθώς και για το τι γνωρίζουνε γι' αυτά, έγραψαν τα ονόματά τους, συζήτησαν για τους λόγους που κάθε ένα από αυτά κινδυνεύει να εξαφανιστεί και επεσήμαναν την αναγκαιότητα ύπαρξης όλων των ζώων και των πουλιών για τον κύκλο τής ζωής.
Έτσι, ανέπτυξαν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μέσω τής εποικοδομητικής προσέγγισης και τής ομαδοσυνεργατικής μάθησης και διαμόρφωσαν συνειδητή στάση ευθύνης απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η προστασία του για τη σωτηρία αυτών των ζώων αλλά και για την καλύτερη ποιότητα τής ζωής μας.
Τέλος, παρατηρώντας φωτογραφίες των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον και χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο των ενοτήτων 2 και 3 του “Zig Zag 1” καθώς και τις εμπλουτισμένες δομές τής γλώσσας που διδάχθηκαν (ονόματα διαφόρων ζώων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν καθώς και τη χρήση των ρημάτων j’ aime - j’ adore- j’ admire - je regarde - j’ écoute – je respecte - je protège), δημιούργησαν ζωγραφιές χρησιμοποιώντας παράλληλα τη φαντασία τους και τις καλλιτεχνικές τους δυνατότητες.