Στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε πολλές χώρες και πόλεις τής Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τής Ευρώπης δίνουν μεγάλη σημασία στην προβολή τής γλωσσικής πολυμορφίας και τής πολυπολιτισμικότητας των Ευρωπαίων και την ενθάρρυνση τής πολυγλωσσίας και τής εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Έτσι στις 26 Σεπτεμβρίου 2017 οι μαθητές τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν αυτό το γλωσσικό και πολιτιστικό γεγονός με εκπαιδευτικές δραστηριότητες δουλεύοντας σε ομάδες και συζητώντας για τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία στο σχολείο και στην καθημερινότητά τους, να ενημερωθούν με σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για την πλούσια πολιτιστική και γλωσσολογική διαφορετικότητα τής Ευρώπης, η οποία πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά και να καλλιεργηθεί, αλλά και να μάθουν λέξεις και φράσεις σε άλλες γλώσσες δημιουργώντας μέσα στην τάξη τους.
Οι μαθητές των Ε΄ και Στ΄ τάξεων που διδάσκονται τα Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα, συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό στη σχετική δράση με μια πρωτότυπη εργασία, εξέφρασαν τη γνώμη τους στα Γαλλικά και μοιράστηκαν τις απόψεις τους με τους υπόλοιπους συμμαθητές και συμμαθήτριές τους.
Συγκεκριμένα, δημιούργησαν και παρουσίασαν μέσα στην τάξη το δικό τους "λουλούδι των γλωσσών" (La Fleur des Langues), διακοσμώντας το με όμορφες ζωγραφιές και αποτυπώνοντας στα πέταλά του τις απόψεις τους, τις εμπειρίες τους και τις προτιμήσεις τους σε σχέση με τις ευρωπαϊκές γλώσσες (j’ aime…,j’ adore…, je parle…, je veux parler…, je comprends…,j’ entends…, je chante en…), το οποίο ανάρτησαν σε ταμπλό στο κεντρικό χωλ τού Σχολείου.
Όλοι και όλες συμφώνησαν ότι η εκμάθηση των ξένων γλωσσών είναι ένα διαβατήριο για τον κόσμο καθώς ανοίγει τον δρόμο για τη γνωριμία ενός άλλου λαού και μιας άλλης χώρας με διαφορετικό πολιτισμό και διαφορετικές συνήθειες, ότι η γλώσσα κάθε λαού κρύβει μέσα της τον τρόπο σκέψης, τη νοοτροπία των ανθρώπων που τη μιλούν και ότι, μαθαίνοντας μια διαφορετική γλώσσα, μαθαίνουμε ταυτόχρονα ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και έκφρασης, εξοικειωνόμαστε με ένα διαφορετικό σύστημα αξιών.
Την οργάνωση και την επιμέλεια τής δράσης είχε η καθηγήτρα κ. Έφη Γεώργα.