Με αφορμή την 9η Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα εορτασμού τής Ελληνικής Γλώσσας, η καθηγήτρια Αγγλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Έλενα Σεβδαλή με τους μαθητές της τού τμήματός τής Στ΄ τάξης, στις 13 Φεβρουαρίου 2023, αφιέρωσαν το μάθημα στην επιρροή και τη σπουδαιότητα τής μητρικής μας γλώσσας στην εξέλιξη άλλων γλωσσών και πιο συγκεκριμένα τής Αγγλικής.

Έκαναν μια σύντομη έρευνα σε έγκυρα ιστολόγια και κατέγραψαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τέλος συνέταξαν μια σύντομη παρουσίαση τόσο όσων έμαθαν όσο και των έντονων συναισθημάτων τους κατά τη διάρκεια τής εγασίας τους στα Αγγλικά χρησιμοποιώντας ελληνικές λέξεις μόνο!

Ήταν ένα εξαιρετικό μάθημα Αγγλικών για όλους!

Διαβάστε το ποίημα εδώ