Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος τής Αγγλικής Γλώσσας, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων, μαθητές των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων Ψυχικού και Εκάλης παρακολούθησαν δίωρη παρουσίαση-εργαστήριο, στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2022, από τον υπεύθυνο τού Ακαδημαϊκού Τμήματος τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κ. Loic Balory.

Το θέμα τής παρουσίασης ήταν οι εξετάσεις γλωσσομάθειας τού Πανεπιστημίου τού Michigan για τα επίπεδα Β2 (Lower) και C2 (Proficiency).