Οι μαθητές και μαθήτριες τής Β΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Θεσσαλονίκης, στο μάθημα των Αγγλικών και με αφορμή το κεφάλαιο τού διδακτικού βιβλίου που αφορά στα φαγητά, συμμετείχαν σε πλήθος ευχάριστων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων τής ενότητας «Ευ ζην», και πιο συγκεκριμένα για τη διατροφή

Τα παιδιά διάβασαν βιβλία και ποιήματα, έμαθαν τραγούδια και παραδοσιακές αγγλικές ρίμες και γλωσσοδέτες, παρακολούθησαν βίντεο, έπαιξαν παιχνίδια στην τάξη και στο διαδίκτυο, συζήτησαν για την υγιεινή διατροφή και εξέφρασαν τη γνώμη και τις προτιμήσεις τους, προφορικά και γραπτώς, μέσα από ποικίλες εργασίες.

Οι δράσεις αξιολογήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές με φύλλο αξιολόγησης.