Στο πλαίσιο τής υλοποίησης τού ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Δράσης ΚΑ122, με κωδικό 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041887, πραγματοποιήθηκε στο Β΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης επίσκεψη από δύο καθηγητές τού σχολείου Základní škola Hlučín, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Opava, στη βορειοανατολική Τσεχία.

Η θεματική ενότητα τής δράσης είναι οι 17 Σόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κύριος σκοπός τής επίσκεψης ήταν η διά ζώσης γνωριμία μεταξύ των συντονιστών των συμμετεχόντων σχολείων και ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δραστηριοτήτων που πρόκειται πραγματοποιηθούν κατά την επίσκεψη των μαθητών από την Τσεχία στην Ελλάδα, από τις 7 μέχρι τις 12 Μαΐου 2022.

Κατά τη διάρκεια τής συνάντησης πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή καλών πρακτικών και διδακτικών εργαλείων.

Όλες οι δραστηριότητες που διαμορφώθηκαν κατόπιν συνεννόησης των παιδαγωγικών ομάδων των σχολείων, καθώς και το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, αποτελεί πρωτότυπο υλικό των συμμετεχόντων καθηγητών.

Οι καθηγητές από την Τσεχία γνώρισαν τους μαθητές τής Γ΄τάξης που συμμετέχουν στο έργο e-Twinning "Young Agents 0017 for a better world" και τους έδωσαν γράμματα από τους μαθητές τής Τσεχίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν το Σχολείο μας.

Υπεύθυνες καθηγήτριες του προγράμματος είναι οι κ. Αθηνά Γκαρμπολά και Αθηνά Ξυραφά

Ανυπομονούμε για την επίσκεψη των μαθητών από την Τσεχία στο Σχολείο μας!