Το Β΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού συμμετείχε στην 43η Εθνική Συνδιάσκεψη Επιλογής τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, που διεξήχθη στην Αθήνα, από τις 15 έως τις 18 Απριλίου 2022.

Στο συνέδριο, με θέμα "Ένας για όλους, όλοι για έναν: Διαμορφώνοντας την Ευρώπη τού αύριο μέσω τής συνηγορίας των νέων”, συμμετείχαν περίπου 120 μαθητές Λυκείων τής περιφέρειας Αττικής αλλά και τής Αχαΐας, τής Βοιωτίας, τής Κορινθίας και τής Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και εθελοντές, έμπειρα μέλη τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η γλώσσα τού συνεδρίου είναι η Αγγλική.

Οι διεργασίες τής συνδιάσκεψης χωρίζονται σε τρεις (3) επιμέρους τομείς: τη Δόμηση Ομάδων (Teambuilding), τις Εργασίες Επιτροπών (Committee Work) και τη Γενική Ολομέλεια (General Assembly).

Το τελευταίο μέρος τής συνδιάσκεψης περιλαμβάνει το General Assembly, κατά τη διάρκεια τού οποίου το σύνολο των συμμετεχόντων εμπλέκεται σε συζητήσεις σχετικά με τα ψηφίσματα, στα οποία έχουν καταλήξει οι επιμέρους επιτροπές στη διάρκεια των εργασιών τους.

Οι συζητήσεις έχουν τη μορφή επιχειρηματολογίας/αντιλογίας και βασίζονται στην τήρηση των κανόνων τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Κάθε επιμέρους επιτροπή καλείται να υπερασπιστεί το ψήφισμά της, αποβλέποντας στην υπερψήφισή του από τις υπόλοιπες επιτροπές.

Η μαθήτρια τής Β΄ τάξης Ταμπάκου Αλεξάνδρα και ο μαθητής τής Α΄ τάξης Κάκιας Αναστάσιος συμμετείχαν στις επιτροπές Committee on Environment, Public Health and Food Safety II (ENVI II) και Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), αντίστοιχα, όπου και πραγματεύτηκαν το θέμα τής βελτίωσης των διατροφικών συνηθειών, καθώς και τής ποιότητας των τροφίμων, σε παγκόσμιο επίπεδο, και τής εξασφάλισης ιατρικής βοήθειας και υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες τής ΕΕ, στο πλαίσιο τής επαγγελματικής μετανάστευσης ιατρικού προσωπικού.

Οι μαθητές μας συμμετείχαν στη συνδιάσκεψη με αμείωτο ενδιαφέρον, επιδεικνύοντας συνέπεια, κατάρτιση και αποφασιστικότητα.
Προετοιμάστηκαν κατάλληλα, αντλώντας σχετικό υλικό από το διαδίκτυο, από τον ελληνικό και τον ξένο τύπο, και είχαν ενεργό παρουσία και συμμετοχή, τόσο στις επιμέρους επιτροπές τους όσο και στη Γενική Ολομέλεια.

Τέλος, τους δόθηκε η δυνατότητα να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές σχέσεις με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία, να εμπλακούν σε συζητήσεις για σημαντικά θέματα, που απασχολούν τους νέους τής ΕΕ, και να αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες μέσα από έναν διαπολιτισμικό διάλογο.

Τους μαθητές προετοίμασαν και συνόδευσαν οι καθηγήτριες τους τής Αγγλικής Γλώσσας κ. Μαρία Δαφνή και Μαρία Παππά.