Ως Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση έχει καθιερωθεί η 24η Ιανουαρίου κάθε έτους, από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με σκοπό την ανάδειξη τής συμβολής τής εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

Σε αυτόν τον εορτασμό η UNESCO καλεί τις κυβερνήσεις των μελών της και όλους τους εταίρους της να θέσουν την ποιοτική εκπαίδευση ως κύρια προτεραιότητα παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο τού σχετικού εορτασμού, οι μαθητές όλων των τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού ενημερώθηκαν, από τις καθηγήτριες των Αγγλικών, για τη σημασία και τη διαρκή συμβολή τής εκπαίδευσης στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, την εξάλειψη τής φτώχειας και τής πείνας και, ακόμη, τη συμβολή της στη βελτίωση τής υγείας, στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην ισότητα των φύλων, στο κράτος δικαίου και στην άμβλυνση των ανισοτήτων.

Οι μαθητές έμαθαν ότι η φετινή παγκόσμια ημέρα ήταν αφιερωμένη στην ανάκτηση και αναδιάρθρωση τής εκπαίδευσης για τη γενιά που επλήγη από τις συνέπειες τού κορωνοϊού.

Έχοντας αυτό ως γνώμονα οι μαθητές παρακολούθησαν σχετικά βίντεο και παρουσιάσεις (power-points) στα Αγγλικά, που ανέλυαν και υπογράμμιζαν ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα να ενισχύσουμε την εκπαίδευση, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, και να θέσουμε την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση στο κέντρο τής ανάκαμψης τού πλανήτη.