Οι μαθητές τής Δ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν στον εορτασμό για τα 200 χρόνια από τον ελληνικό απελευθερωτικό Αγώνα τού 1821 στο διαθεματικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγώνες τόλμης, αυτοθυσίας και ηρωισμού».

Στο μάθημα τής Αγγλικής γλώσσας ασχολήθηκαν με την εμπλοκή των Λόρδων Μπάιρον και Έλγιν στον αγώνα και, αφού διάβασαν αποσπάσματα σχετικά με τη ζωή και το έργο τους, συμπλήρωσαν ασκήσεις και είδαν ανάλογο φωτογραφικό υλικό.

Τέλος, διάβασαν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα απόσπασμα τού Ύμνου εις την Ελευθερίαν τού Δ. Σολωμού, αφιερωμένο στον θάνατο τού Λόρδου Μπάιρον.