Τον μήνα Φεβρουάριο 2021 οι μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού συμμετείχαν μέσα από το μάθημα των Αγγλικών στο διαθεματικό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική επανάσταση.

Συγκεκριμένα, εκπόνησαν εργασία με θέμα "Let’s talk about heroes".

Διδάχθηκαν λεξιλόγιο σχετικό με τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν έναν ήρωα και συμπλήρωσαν φύλλο εργασίας με κρυπτόλεξο, πλαισιωμένο από εικόνες ηρώων τής επανάστασης του 1821.

Στη συνέχεια, μετά από προσεκτική παρατήρηση σκηνών από τη δράση τριών ηρωικών μορφών εκείνης τής εποχής, τού Θ. Κολοκοτρώνη, τής Λ . Μπουμπουλίνας και τού Κ. Κανάρη, απάντησαν σε ερωτήσεις και συμπλήρωσαν παραγράφους.

Στόχος τής εργασίας αυτής υπήρξε η προσέγγιση ενός οικείου στα παιδιά θέματος μέσα από τη χρήση τής ξένης γλώσσας, με λεξιλόγιο και γραμματικές δομές προσαρμοσμένα στις γνώσεις και στα ενδιαφέροντά τους.