Το Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης θα συμμετάσχει εφέτος σε τέσσερα έργα:

1) Έργο με τίτλο «How mechanisms move our life»

Η Α΄τάξη θα συμμετάσχει εφέτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning σε συνεργασία με σχολεία τής Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Ρουμανίας, Σουηδίας και Τουρκίας.
Το πρόγραμμα με τον τίτλο «How mechanisms move our life» έχει σκοπόνα εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες, που αφορούν τους μηχανισμούς και τον σημαντικό ρόλο που κατέχουν στη ζωή μας.

Οι μαθητές θα συνεργαστούν με τις κοινότητες των σχολείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τού e-Twinning θα ερευνήσουν και θα καταγράψουν καθημερινά αντικείμενα που χρησιμοποιούν διάφορα είδη μηχανισμών.

Επίσης, θα προσπαθήσουν να κατασκευάσουν ένα μηχανισμό χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα υλικά.

Οι επιμέρους στόχοι τού προγράμματος είναι η ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, σε τοπικό καθώς και σε διεθνές επίπεδο, μέσω τής αγγλικής γλώσσας, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης προγραμμάτων υπολογιστή, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες χρησιμοποιώντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους .

Υπεύθυνη καθηγήτρια είναι η κ. Α.Γκαρμπολά

 

2) Έργο με τίτλο "IDEAS (International Day Etwinning AdventurerS)"

Η Β΄ τάξη τού Σχολείου θα συμμετάσχει εφέτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning σε συνεργασία με σχολεία τής Ελλάδας, Κροατίας, Δανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Λιθουανίας, Πολωνίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας, Τουρκίας και Κροατίας.

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «IDEAS (International Day Etwinning AdventurerS)» έχει σκοπό να εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες που αφορούν διάφορες Παγκόσμιες Ημέρες: Παγκόσμια Ημέρα Γλωσσών, Παγκόσμια Ημέρα Φαγητού, Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης, Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και Παγκόσμια Ημέρα τής Ευρώπης.

Οι μαθητές θα κάνουν συνεργατικές εργασίες, θα φιλοτεχνήσουν αφίσες, θα συμμετάσχουν σε διαδικτυακά παιχνίδια και κουίζ, και θα γράψουν ιστορίες και ποιήματα που σχετίζονται με το θέμα κάθε Παγκόσμιας Ημέρας.
Υπεύθυνες καθηγήτριες είναι οι κ. Α.Γκαρμπολά και Π. Θεοδωροπούλου

3) Έργο με τίτλο «Sustainable Schools 4 Sustainable Europe»

Η Γ΄ τάξη  θα συμμετάσχει εφέτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning σε συνεργασία με σχολεία τής Ελλάδας, Αζερμπαϊτζάν, Κροατίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας και Τουρκίας.

Στόχος τού έργου με τίτλο «Sustainable Schools 4 Sustainable Europe» είναι να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους τής Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι ώστε να αναλάβουν δράση για τη μεγάλη αλλαγή στον πλανήτη μας μέχρι το 2030, στοχεύοντας σε ένα καλύτερο αύριο, σε έναν κόσμο με λιγότερες ανισότητες και σε έναν υγιή πλανήτη,

Και η διάδοση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο σύνολο τής κοινωνίας αποτελεί το έναυσμα προς την επίτευξή τους.

Υπεύθυνη καθηγήτρια είναι η κ. Α. Γκαρμπολά

4) Έργο με τίτλο «We will Survive»

Η Γ΄ τάξη θα συμμετάσχει εφέτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα e-Twinning σε συνεργασία με σχολεία τής Ελλάδας, Αρμενίας, Κροατίας, Γαλλίας, Γεωργίας, Τουρκίας και Ουκρανίας.

Το πρόγραμμα με τον τίτλο «We will Survive» σκοπό έχει να εμπλέξει τους μαθητές σε δραστηριότητες για  τους τρόπους διαχείρισης κινδύνων, την κατανόηση των κινδύνων, την πρόληψή τους, τον μετριασμό των συνεπειών τους και την αντιμετώπισή των φυσικών καταστροφών, τεχνολογικών ατυχημάτων, κοινωνικών κινδύνων, επιδημιών και πανδημιών.

Καθώς οι κίνδυνοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι τής κοινωνίας στην οποία ζούμε είναι απαραίτητες για τους μαθητές οι δεξιότητες επιβίωσης και ζωής.

Υπεύθυνη καθηγήτρια  είναι η κ. Α. Γκαρμπολά