17ο ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Από 23 έως 25 Noεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης το 17ο  Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (17th TMUN), στο οποίο συμμετείχαν μαθητές του Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης ως διπλωμάτες-εκπρόσωποι των κρατών της Σουηδίας και της Συρίας.
Στόχος της συγκεκριμένης προσομοίωσης είναι η απόκτηση δεξιοτήτων όπως o δημόσιος και δημοκρατικός διάλογος, η διπλωματική στάση και συμπεριφορά, η επίλυση κρίσεων και συγκρούσεων, η κριτική σκέψη και η ρητορική τέχνη –πάντα στα Αγγλικά που είναι η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου. Μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαχρονικές αξίες του ΟΗΕ, οι μαθητές σε ρόλο διπλωμάτη εξασκούνται στην ανάληψη πολιτικών θέσεων αλλά και στη διαβούλευση ψηφισμάτων και πολιτικών κειμένων ως ενεργοί και ενήμεροι πολίτες του 21ου αιώνα. Στις επί μέρους Επιτροπές και στη Γενική Συνέλευση, συζητούν ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος και εξερευνούν βιώσιμες λύσεις προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και τις διεθνείς συμβάσεις.
Εξαιρετικές εντυπώσεις άφησαν η Γκαβέζου Ουρανία ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Κατσικέα Χριστίνα ως Πρόεδρος της Επιτροπής  Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Πολιτισμικών Θεμάτων, ο Κουδρόγλου Γεώργιος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, η Όψιμου Ελένη και ο Ναζλίδης Σωκράτης ως Πρόεδροι της Επιτροπής Ειδικών Πολιτικών Θεμάτων και Αποαποικιοποίησης, και η Παναγιωτοπούλου Αγγελική-Ειρήνη και ο Μυλωνάς Δημοσθένης ως Πρόεδροι της Επιτροπής Αφοπλισμού και Διεθνούς Ασφάλειας. Η επιλογή όλων των Προέδρων έγινε κατόπιν γραπτού διαγωνισμού και προσωπικής συνέντευξης.
Αντίστοιχα, οι διπλωμάτες της Σουηδίας και της Συρίας διερεύνησαν την πολιτική των χωρών τους σε θέματα ημερήσιας διάταξης, ταυτίστηκαν με ηγετικούς ρόλους, συζήτησαν διεξοδικά φλέγοντα ζητήματα στo πλαίσιο των οργάνων του ΟΗΕ και δημιούργησαν συμμαχίες για να προτείνουν συναινετικές λύσεις με τη μορφή ψηφισμάτων.
Οι μαθητές που συμμετείχαν ήταν:
Από την Α΄τάξη: Αλμπάνη Κοραλία, Δακουράς Θεόδωρος, Ηλιάδου Ειρήνη, Κολτσάκη Βασιλική, Παπαδόπουλος Νικήτας, Τολίκα Άννα
Από τη Β΄τάξη: Αιβαλιώτης Ρος-Αντώνιος, Αντωνιάδου Σεβαστιανή, Κάππα Ασπασία-Μαρία, Κατσικέα Χριστίνα, Κουδρόγλου Γεώργιος, Μυλωνάς Δημοσθένης, Ναζλίδης Σωκράτης, Όψιμου Ελένη, Παναγιωτοπούλου Αγγελική-Ειρήνη, Τσιτσιλιάνου Σταυρούλα
Από τη Γ΄τάξη: Γκαβέζου Ουρανία
Τους μαθητές του Αρσακείου Λυκείου καθοδήγησε και συντόνισε η κ. Οικονόμου Άννα, καθηγήτρια Αγγλικών.