Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014,  παρακολούθησαν τη βραβευμένη ταινία «Akeelah and the Bee / Συλλαβίζοντας το όνειρο», στο θέατρο των Σχολείων.


Η ταινία αφηγείται τον αγώνα ενός 11χρονου κοριτσιού να κερδίσει τον αμερικανικό εθνικό διαγωνισμό ορθογραφίας. Στην προσπάθειά της αυτή συμβάλλει η διδασκαλία τού καθηγητή που τής μαθαίνει να αναζητά τις ελληνικές και τις λατινικές ρίζες των αγγλικών λέξεων για να βελτιώσει την ορθογραφία τους.
Η ταινία, η παρακολούθηση τής οποίας εντάσσεται στην πρώτη φάση τού πολιτιστικού προγράμματος τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού με τίτλο “Spelling bee”, κίνησε τον προβληματισμό και το ενδιαφέρον των μαθητών. Με αφορμή την ταινία, και με τη βοήθεια των καθηγήτριών τους στα Αγγλικά, οι μαθητές απάντησαν σε ερωτήσεις κατανόησης σε ειδικό φυλλάδιο που επιμελήθηκε η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Μαίρη Μαρίν, η οποία έχει και την ευθύνη υλοποίησης τού προγράμματος. Στη συνέχεια τα παιδιά κλήθηκαν να αναζητήσουν αγγλικές λέξεις με ελληνική ρίζα μέσα από τα κείμενα που είχαν διδαχθεί, καθώς και σε αγγλικά περιοδικά και εφημερίδες.
Στόχοι τού διαθεματικού προγράμματος είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων προσαρμογής τής ελληνικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα, η γόνιμη αξιοποίηση των ελληνικών λέξεων στην Αγγλική, που οδηγεί στη βελτίωση λεξιλογίου και ορθογραφίας και στις δύο γλώσσες, η προώθηση ερευνητικού πνεύματος και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω τής ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.
Έπειτα από ειδική προετοιμασία με ασκήσεις μέσω τής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-arsakeio, θα ακολουθήσουν προκριματικοί αγώνες ορθογραφίας αγγλικών λέξεων με ελληνική ρίζα ανά τάξη. Ο τελικός αγώνας Spelling Bee θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο τού Σχολείου στο τέλος τής σχολικής χρονιάς.
Για την υλοποίηση τής δράσης συνεργάζονται οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Νίνα Τρακόσα και Ευαγγελία Τρούλλου.