Οι μαθητές τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, στις 12 Νοεμβρίου 2014, στο μάθημα των Αγγλικών προσέγγισαν τον μέλλοντα χρόνο [Future Simple: Will] με έναν ιδιαίτερο τρόπο.


Συγκεκριμένα τα παιδιά πήραν μικρά πουγκιά που περιείχαν κουλλουράκια αλλά και σημειώματα με «προβλέψεις» για τη ζωή τους. Οι μαθητές χαρούμενοι, διάβασαν τι τους επιφυλάσσει το μέλλον, κάνοντας παράλληλα εξάσκηση στο γραμματικό φαινόμενο τού μέλλοντα με παιγνιώδη τρόπο.