Κατά τη διάρκεια τού σχολικού έτους το τμήμα αγγλικών τής Γ΄τάξης τού Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με καθηγήτρια την κ. Νίνα Τρακόσα, ασχολήθηκε με την καλλιέργεια τής θετικής ψυχολογίας στη ζωή μας.
Mε ευκαιρία την «International Day of Happiness», την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, οι μαθήτριες Μαρία Λιανοπούλου, Δανάη Νικολοπούλου-Τσατσαρώνη και Δωράνθη Χαραλαμπίδη, αφού επέλεξαν γνωστές φράσεις για την ευτυχία και τη θετική σκέψη, τις ανήρτησαν σε ταμπλό.
Ο μαθητής Δημήτρης Βαζελάκης παρουσίασε την εργασία του για τις επιδράσεις τής θετικής σκέψης στην υγεία μας, σε μορφή power-point, η οποία επίσης αναρτήθηκε στο ταμπλό.
Σκοπός τής ενασχόλησης με τη θετική σκέψη ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για τα πολλαπλά οφέλη της, να συνειδητοποιήσουν ότι καλλιεργείται, ότι είναι μεταδοτική και ότι μας βοηθάει να αντιμετωπίζουμε τις διάφορες δυσκολίες πιο εύκολα, διότι η θετικότητα αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα.