Στο πλαίσιο τού μαθήματος των Αγγλικών και με την επιμέλεια τής καθηγήτριάς τους κ. Αθηνάς Γκαρμπολά, οι μαθητές τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης, κατά την Ευρωπαική Ημέρα Γλωσσών, στις 26 Σεπτεμβρίου 2013, παρακολούθησαν παρουσιάσεις και συμμετείχαν σε δραστηριότητες που είχαν στόχο την εξοικείωσή τους με τις διαφορετικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη.


Επίσης, είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν τον συνηθέστερο χαιρετισμό στη γλώσσα μιας ευρωπαϊκής χώρας καθώς και πληροφορίες για ένα αγαπημένο τους μνημείο τής ίδιας χώρας. Οι εργασίες τους αναρτήθηκαν σε πίνακα στο κεντρικό θέατρο τού Σχολείου.