Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού μαθήματος των Αγγλικών, μαθητές και καθηγητές των Αρσακείων - Τοσιτσείων Γυμνασίων και Λυκείων παρακολούθησαν δίωρη και τρίωρη παρουσίαση-εργαστήριο, αντίστοιχα, στις 2 και στις 4 Νοεμβρίου 2021, από τον καθηγητή τής Ελληνοαμερικανικής Ένωσης κ. Ιωάννη Πετρόπουλο.


Το θέμα ήταν οι εξετάσεις γλωσσομάθειας τού Πανεπιστημίου τού Michigan επιπέδου Β2 (LOWER) και C2 (PROFICIENCY).